Wat is het verschil tussen 
Kalibreren en justeren?

Wat is het verschil tussen Kalibreren en justeren?

Houdt u de afkortingen kalibreren en justeren moeilijk uit elkaar, of kent u hun betekenis niet? Wilt u duidelijkheid, lees verder.

Wat is Kalibreren?

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking en dat doen we door de meetwaarden te vergelijken met de (inter)nationale standaarden.

Dit noemen we kalibreren.

Wat is Justeren?

Wanneer blijkt dat een meetinstrument buiten fabrieksspecificaties valt dan moet dit worden bijgesteld.

De meetwaarden moeten vallen binnen de gestelde eisen en overeenkomen met de (inter)nationale standaarden.

Het bijstellen van het meetinstrument wordt justeren genoemd.

Wat is dan precies IJken?

Het ijken van een meetmiddel wordt alleen nog gebruikt bij apparaten met gewichten.

Door ijkgewichten weg te halen of erbij te doen, wordt geprobeerd zo dicht mogelijk bij de standaard te komen.

Wat is een Kalibratiecertificaat?

In veel gevallen gebruikt een bedrijf een meetmiddel voor een bepaald doel.

De nauwkeurigheid van het meetmiddel is hier dan vaak op afgestemd.

Indien het meetmiddel binnen de fabrieksspecificatie valt ontvangt de gebruiker een kalibratiecertificaat op serienummer en kalibratienummer.

Dit is het bewijs dat het apparaat aan de (inter)nationale standaarden voldoet.

Kalibreren van meetmiddelen? Bel Kalibratie Centrum Nederland! 085-2220500

Wat is het verschil tussen Kalibreren en justeren?

Houdt u de afkortingen kalibreren en justeren moeilijk uit elkaar, of kent u hun betekenis niet? Wilt u duidelijkheid, lees verder.

Wat is Kalibreren?

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking en dat doen we door de meetwaarden te vergelijken met de (inter)nationale standaarden.

Dit noemen we kalibreren.

Wat is Justeren?

Wanneer blijkt dat een meetinstrument buiten fabrieksspecificaties valt dan moet dit worden bijgesteld.

De meetwaarden moeten vallen binnen de gestelde eisen en overeenkomen met de (inter)nationale standaarden.

Het bijstellen van het meetinstrument wordt justeren genoemd.

Wat is dan precies IJken?

Het ijken van een meetmiddel wordt alleen nog gebruikt bij apparaten met gewichten.

Door ijkgewichten weg te halen of erbij te doen, wordt geprobeerd zo dicht mogelijk bij de standaard te komen.

Wat is een Kalibratiecertificaat?

In veel gevallen gebruikt een bedrijf een meetmiddel voor een bepaald doel.

De nauwkeurigheid van het meetmiddel is hier dan vaak op afgestemd.

Indien het meetmiddel binnen de fabrieksspecificatie valt ontvangt de gebruiker een kalibratiecertificaat op serienummer en kalibratienummer.

Dit is het bewijs dat het apparaat aan de (inter)nationale standaarden voldoet.

Kalibreren van meetmiddelen? Bel Kalibratie Centrum Nederland! 085-2220500

Kalibreren van
Meetmiddelen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bel onsMail ons