Kalibratie van 
Temperatuurmeters en relatieve vochtigheidsmeters

Kalibratie van Temperatuurmeters en relatieve vochtigheidsmeters

Kalibratie Centrum Nederland kalibreert temperatuurmeters, Relatieve vochtigheidsmeters, Houtrotmeters, Dewcheck en Infraroodmeters voor diverse branches.

Thermometers en relatieve vochtigheidsmeters worden in alle markten gebruikt. Vooral de schilder heeft daar mee te maken. Als de temperatuur en de vochtigheid niet juist is dan zal er niet geschilderd kunnen worden. De opdrachtgever verlangt gegarandeerd goed werk zodat de verflaag er goed en lang op blijft zitten. Kalibratie van temperatuurmeters en relatieve vochtigheidsmeters worden bij Kalibratie Centrum Nederland met de laatste stand der techniek in een geklimatiseerde ruimte uitgevoerd. Vocht en temperatuur horen bij onze specialismen, want meten is meten!

Kalibreren is eigenlijk het vergelijken van een meetmiddel met een internationale standaard om de nauwkeurigheid vast te stellen. Kalibratie Centrum Nederland gebruikt hiervoor o.a. temperatuurbaden, dry-blocks en een klimaatkast. De temperatuurmeter of relatieve vochtigheidsmeter wordt vergeleken met een door VSL (voorheen NMI) gecertificeerde meter. De testresultaten worden vermeld op een certificaat. Bij een te grote afwijking zullen wij, indien mogelijk, de temperatuurmeter of relatieve vochtigheidsmeter te justeren (bijstellen zodat deze weer voldoet aan de voorgeschreven nauwkeurigheidsspecificaties).

Hoe werkt het Kalibreren?

Wij werken volgens ISO9001 en bij binnenkomst wordt het item eerst ingeboekt en uniek genummerd. In ons software systeem TB-Plus wordt een order aangemaakt om het hele traject te volgen, van binnenkomst tot de factuur. Bij het kalibreren van een gasdetectie middel zal deze eerst op temperatuur moeten komen alvorens de kalibratie kan worden begonnen. Alle gegevens worden genoteerd, van de omgevingstemperatuur tot de relatieve vochtigheid. Daarna wordt de werkinstructie erbij gezocht en de fabrieksspecificaties. Pas dan kan de echte kalibratie beginnen waarbij het gasdetectie middel wordt vergeleken met de hogere meetstandaard. Als alle gegevens zijn geregistreerd dan wordt het certificaat via de site zichtbaar gemaakt. www.kalibratiecentrum.nl.

Kalibreren van meetmiddelen? Bel Kalibratie Centrum Nederland! 085-2220500

Kalibreren van
Meetmiddelen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bel onsMail ons